Over de mantelzorgwoning

De mantelzorgwoning is een complete woning, die zich naast of achter een bestaande woning bevindt. De woning heeft tot doel om familieleden de gewenste huisvesting in combinatie met noodzakelijke zorg te bieden. De mantelzorgwoning is in die zin een alternatief voor opname in een zorginstelling, waar alleen mensen met een zware zorgindicatie en hoge eigen bijdrage terecht kunnen. Het kan ook de mantelzorger zijn die de woning betrekt en hulpbehoevende familieleden in de bestaande woning te verzorgt. Samen met De Vree Architecten wordt uw specifieke situatie onder de loep genomen, om tot de beste oplossing te komen.

Wet- en regelgeving mantelzorgwoning

Wanneer u overweegt om een mantelzorgwoning te plaatsen, dan zijn er verschillende regels waar u aan moet voldoen. Sinds het besluit van het kabinet eind 2014, kunt u vergunningsvrij een mantelzorgwoning plaatsen. Dit type woning is echter in vele soorten en uitvoeringen te realiseren. De Vree Architecten adviseert u daarom met oog op vragen, zoals:
  • Wat zijn de regels vanuit het kabinet en wat is voor uw situatie de beste keuze?
  • Moet een mantelzorgwoning prefab en later demonteerbaar zijn?
  • Welk type mantelzorgwoning past qua stijl het beste bij de bestaande woning?
  • Wat is een eventuele esthetisch verantwoorde oplossing en doet u er goed aan om die zelf te laten bouwen?
De antwoorden op deze vragen helpen u om de juiste keuze te maken over de exacte locatie, vorm, stijl, bouwmassa en materialen waar de mantelzorgwoning uit is opgebouwd. De Vree Architecten begeleidt u waar nodig of neemt het hele traject uit handen. Op die manier weet u zeker dat de realisatie van de woning professioneel voor u wordt verzorgd.
 
 
 

Navigatie

Contact

Uw contactpersoon

foto van de vree

Otto de Vree
architect